Đề thi thử lần 1 THPTQG môn Hóa THPT chuyên ĐH Vinh 2020

Các em cùng thử sức với đề thi thử lần 1 thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa của trường THPT chuyên ĐH Vinh năm 2020 có đáp án.

Đề thi thử lần 1 THPTQG môn Hóa THPT chuyên ĐH Vinh 2020

Câu 1. Kim loại Al không tan được trong dung dịch

A. NaCl.                       B. H2SO4 loãng.                     C. NaOH.                               D. HCl.

Câu 2. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Ba.                          B. K.                                      C. Ag.                                   D. Mg.

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Hóa của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

 Đáp án đề thi thử lần 1 THPTQG môn Hóa THPT chuyên ĐH Vinh 2020

1

A

11

B

21

C

31

D

2

C

12

B

22

C

32

C

3

A

13

A

23

D

33

B

4

C

14

B

24

B

34

A

5

D

15

C

25

D

35

C

6

B

16

D

26

A

36

D

7

A

17

D

27

A

37

D

8

C

18

D

28

C

38

C

9

A

19

A

29

 C

39

A

10

A

20

A

30

A

40

B

Theo TTHN