Đề thi thử THPTQG 2020 lần 2 môn Sinh THPT Nguyễn Trãi

Các em cùng thử sức với đề thi thử THPTQG môn Sinh học năm 2020 lần 2 của trường THPT Nguyễn Trãi, Hải Dương được cập nhật bên dưới có kèm đáp án

Đề thi thử THPTQG 2020 lần 2 môn Sinh THPT Nguyễn Trãi 

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh là không chính xác

Câu 82: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A.Chọn lọc tự nhiên

B. Các yếu tố ngẫu nhiên

C. Di – nhập gen

D. Giao phối không ngẫu nhiên

Câu 83: Chọn nội dung sai khi nói về điều hòa hoạt động của gen.

A.Ở tế bào nhân sơ điều hòa hoạt động của gen theo mô hình operon

B. Ở tế bào nhân sơ điều hòa hoạt động của gen chủ yếu là điều hòa ở mức phiên mã

C. Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực phức tạp qua nhiều giai đoạn: điều hòa trước phiên mã, phiên mã và sau phiên mã

D. Điều hòa ở mức phiên mã là điều hòa lượng protein hoàn chỉnh sinh ra

Đáp án 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Sinh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN