Đề thi thử THPTQG THPT Nguyễn Chí Thanh 2020 môn Hóa lần 3

Đề thi thử THPTQG môn Hóa học năm 2020 lần 3 của trường THPT Nguyễn Chí Thanh tỉnh Quảng Bình gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, các em cùng tham khảo

Đề thi thử THPTQG THPT Nguyễn Chí Thanh năm 2020 môn Hóa

Câu 4: Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH3COOH VÀ CH3OH. Công thức của este là

A.HCOOC2H5

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOOCH3

D. CH3COOCH3

Câu 5: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A.H2SO4 đặc nóng

B. HNO3 loãng

C. H2SO4 loãng

D. HNO3 đặc nguội

 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Hóa của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

 

Theo TTHN