Đề thi thử THPTQG THPT Nguyễn Trãi 2020 lần 2 môn Hóa

Chi tiết đáp án và đề thi thử THPTQG môn Hóa học của trường THPT Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm 2020 lần 2 được cập nhật dưới đây

Đề thi thử THPTQG THPT Nguyễn Trãi 2020 lần 2 môn Hóa

Lưu ý: Đáp án trong đề của học sinh là không chính xác

Câu 47: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A.Fe

B. Mg

C. Cu

D. Zn

Câu 48: Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt nhất với nước ở nhiệt độ thường?

A.Mg

B. Na

C. Al

D. Fe

Đáp án 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Hóa của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

 

Theo TTHN