Đề thi thử vào lớp 10 năm 2020 môn Văn THCS Phan Chu Trinh

Chi tiết đề thi thử vào lớp 10 năm 2020 môn Văn THCS Phan Chu Trinh, Quận Ba Đình được cập nhật dưới đây

Đề thi thử vào lớp 10 năm 2020 môn Văn THCS Phan Chu Trinh

Phần I (6 điểm) 

Câu 1. Lời thơ trên gợi cho em nhớ tới khổ thơ nào trong bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương? Hãy chép chính xác khổ thơ đó. Trình bày hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.

Câu 2. Tìm và nêu tác dụng một biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ em vừa chép.

Theo TTHN