Bộ GD công bố đáp án đề thi THPTQG 2019 - Tất cả các môn

Đáp án chính thức tất cả các môn trắc nghiệm của Bộ Giáo dục đã được công bố. Xem và tải ngay đáp án tất cả các môn thi THPTQG 2019: Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD tất cả các mã đề dưới đây.

Đáp án đề thi THPTQG 2019 - Tất cả các môn

Tải Đáp án file pdf các môn:

Môn Toán - Môn Lý - Môn Hóa - Môn Sinh - Môn Sử - Môn Địa - Môn GDCD

Tiếng Anh - Tiếng Nhật - Tiếng Đức - Tiếng Nga - Tiếng Trung - Tiếng Pháp

Điểm thi THPT Quốc gia 2019 dự kiến sẽ công bố ngày 14/7/2019, theo dõi điểm thi tại đây: https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-tot-nghiep-thpt.html

Đáp án Môn Toán:

Đáp án Môn Anh:

Đáp án Môn Lý:

Đáp án môn Hóa:

Đáp án môn Sinh:

Đáp án môn Sử: 

Đáp án môn Địa

Đáp án môn GDCD

Đáp án Tiếng Nhật

Đáp án Tiếng Trung

Đáp án tiếng Pháp

Đáp án tiếng Nga

Đáp án tiếng Đức

Điểm thi THPT Quốc gia 2019 dự kiến sẽ công bố ngày 14/7/2019

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Toán của Bộ GD tất cả các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lý, Hóa, Sinh của Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Sử, Địa, GDCD của Bộ Giáo dục tất cả các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Theo TTHN