Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nam năm 2023

Hà Nam công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 là 10.324/12.334 học sinh lớp 9. Xem chỉ tiêu chi tiết từng trường dưới đây.

Phê duyệt tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023- 2024 là 10.324/12.334 học sinh lớp 9, trong đó:

-   Chỉ tiêu vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà: 10 lớp chuyên, 350 học sinh (Chiếm tỷ lệ 2,8%).

-   Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông: 179 lớp, 7.339 học sinh (Chiếm tỷ lệ 59,5%).

-    Chỉ tiêu vào lớp 10 các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Hà Nam: 34 lớp, 1.530 học viên (Chiếm tỷ lệ 12,4%).

-   Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành: 05 lớp, 175 học sinh (Chiếm tỷ lệ 1,4%).

-   Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông MENSA: 3 lớp, 75 học sinh (Chiếm tỷ lệ 0,6%).

-    Dự kiến chỉ tiêu liên kết tuyển sinh lớp 10 giữa trung tâm Giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 855 học sinh (Chiếm tỷ lệ 6,9%).

1.   Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập của tỉnh 

STT Đơn vị Số lớp Số học sinh Số học sinh/lớp
I Trường THPT Chuyên Biên Hòa 10 350 35
II Trường THPT công lập của tỉnh (Không chuyên) 179 7.339  
1 THPT A Bình Lục 9 369 41
2 THPT B Bình Lục 9 369 41
3 THPT C Bình Lục 9 369 41
4 THPT Nguyễn Khuyến 6 246 41
5 THPT A Duy Tiên 9 369 41
6 THPT B Duy Tiên 9 369 41
7 THPT Nguyễn Hữu Tiến 6 246 41
8 THPT A Kim Bảng 8 328 41
9 THPT B Kim Bảng 9 369 41
10 THPT C Kim Bảng 8 328 41
11 THPT Lý Thường Kiệt 7 287 41
12 THPT Lý Nhân 12 492 41
13 THPT Bắc Lý 8 328 41
14 THPT Nam lý 8 328 41
15 THPT Nam Cao 6 246 41
16 THPT A Phủ Lý 11 451 41
17 THPT B Phủ Lý 11 451 41
18 THPT C Phủ Lý 6 246 41
19 THPT A Thanh Liêm 9 369 41
20 THPT B Thanh Liêm 8 328 41
21 THPT C Thanh Liêm 6 246 41
22 THPT Lê Hoàn 5 205 41
  Tổng cộng (I+II) 189 7.689  

2.    Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể vào lớp 10 tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và trung tâm Giáo dục thường xuyên 

- Hướng nghiệp tỉnh Hà Nam 

 Stt

 Đơn vị

Số lớp

Số học viên

Số học viên/lớp

1

TT GDNN - GDTX huyện Bình Lục

4

180

45

2

TT GDNN - GDTX thị xã Duy Tiên

10

450

45

3

TT GDNN - GDTX huyện Kim Bảng

6

270

45

4

TT GDNN - GDTX huyện Lý Nhân

7

315

45

5

TT GDNN - GDTX huyện Thanh Liêm

4

180

45

6

TT GDTX-HN tỉnh Hà Nam

3

135

45

 

CỘNG

34

1.530

 

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Xem thêm tại đây: Tuyển sinh lớp 10 Hà Nam

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.