Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung Trường Đại học Kiên Giang năm 2019

Trường Đại học Kiên Giang thông báo chỉ tiêu xét tuyển bổ sung năm 2019 cụ thể dưới đây

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung Trường Đại học Kiên Giang năm 2019

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Kiên Giang; Trường Đại học Kiên Giang thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2019 như sau: 

Theo TTHN