Đại học Công nghệ Đồng Nai công bố phương án tuyển sinh 2017

Năm 2017, trường xét tuyển theo 2 phương thức: xét theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xét theo kết quả học bạ THPT lớp 12

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Gia1o dục và Đào tạo. Đối tượng ưu tiên và tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Vùng tuyển sinh: trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Ghi chú: Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai lựa chọn và quyết định phương thức tuyển sinh là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và phương thức xét tuyển theo học bạ Lớp 12 trung học phổ thông cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học chính quy với các tổ hợp môn tương ứng. Trường dành 40% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và 60% cho hình thức xét tuyển theo học bạ.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn Tổ hợp môn
1 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh 80 120 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 
2 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 40 60 Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 
3 Trình độ đại học 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 92 138 Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 
4 Trình độ đại học 52340201 Tài chính – Ngân hàng 56 84 Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
5 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 96 144 Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
6 Trình độ đại học 52340410 Quản lý kinh tế 16 24 Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh 
7 Trình độ đại học 52420201 Công nghệ sinh học 20 30 Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh
8 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 68 102 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
9 Trình độ đại học 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 40 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
10 Trình độ đại học 52510202 Công nghệ chế tạo máy 56 84 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
11 Trình độ đại học 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 44 66 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
12 Trình độ đại học 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 80 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Địa lí
13 Trình độ đại học 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 40 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh
14 Trình độ đại học 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 40 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh
15 Trình độ đại học 52540102 Công nghệ thực phẩm 44 66 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh
16 Trình độ đại học 52720332 Xét nghiệm y học 60 90 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học  Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Theo thethaohangngay