Đại học Đồng Nai xét tuyển bổ sung 180 chỉ tiêu năm 2019

Điểm xét tuyển bổ sung nguyện vọng 1 cao đẳng nhóm ngành đào tạo nghề ngoài sư phạm chính quy năm 2019 đợt 2 từ ngày 13/8 - 1/9/2019.

Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Đồng Nai năm 2019

Theo TTHN