Điểm chuẩn NV3 ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên năm 2014

Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn NV3 năm 2014. Cụ thể nhưu sau:

Điểm chuẩn NV3 Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC

DTZ

 

 Mã ngành

 Khối thi

 Điểm chuẩn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

1

Toán học

 

D460101

A

13.0

 

A1

13.0

2

Vật lý học

 

D440102

A

13.0

 

A1

13.0

3

Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng

 

D460112

A

13.0

 

A1

13.0

4

Sinh học

 

D420101

B

14.0

 

5

Lịch sử

 

D220310

C

13.0

 

6

Việt Nam học

 

D220113

C

13.0

 

D1

13.0

 

7

Khoa học thư viện

 

D320202

B

14.0

 

C

13.0

8

Du lịch học

 

D528102

C

13.0

 

D1

13.0

 

9

Địa lý tự nhiên

 

D440217

B

14.0

 

C

13.0

 

10

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

A

13.0

 

B

14.0

 

Điểm trúng tuyển hệ liên thông chính quy

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 (bổ sung) vào hệ liên thông chính quy thuộc các ngành đã thông báo trong tuyển sinh nguyện vọng 2 bổ sung hệ liên thông bằng với điểm tối thiểu tham gia xét tuyển.

Điểm trúng tuyển hệ chính quy đối với thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 (bổ sung) vào hệ chính qui thuộc các ngành đã thông báo trong tuyển sinh nguyện vọng 2 bổ sung đối với thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc bằng với điểm tối thiểu tham gia xét tuyển.

Thí sinh trúng tuyển phải học một học kỳ văn hóa trước khi vào học đại học (cao đẳng).

Thời gian nhập học

Thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 (bổ sung)  từ 8h00 các ngày 06-07/10/2014.

Nguồn: Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên