Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên xét tuyển bổ sung 2022

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên thông báo xét bổ sung năm 2022 theo 2 phương thức: thi tốt nghiệp THPT và học bạ THPT như sau:

Thông tin xét bổ sung Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên 2022:

Theo TTHN