Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn PT1 và PT3 đợt 3

Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn theo phương thức 1 và phương thức 3 đợt 3 năm 2021, cao nhất là ngành marketing và kinh doanh quốc tế 33 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả trúng tuyển các ngành trình độ đại học năm 2021 của Phương thức 1 - Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc trung học phổ thông (THPT), Phương thức 3 - Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU đợt 3 như sau:

1. Điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập THPT

Điểm trúng tuyển là điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2021, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm ưu tiên theo Trường THPT).

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

Điểm đạt trúng tuyển

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC

1

B7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Toán, Văn, Anh*2

28,00

2

B7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn*2, Anh, Sử

28,00

3

B7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Toán, Văn, Anh*2

30,00

4

B7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Toán*2, Anh, Lý

28,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG

1

N7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán, Văn, Anh*2

29,00

2

N7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang

Văn*2, Anh, Sử

28,00

3

N7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán, Văn, Anh*2

31,00

4

N7340115

Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán, Văn, Anh*2

33,00

5

N7340301

Kế toán - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán*2, Văn, Anh

28,00

6

N7380101

Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn*2, Anh, Sử

28,50

Toán, Văn, Anh*2

28,50

8

N7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Toán*2, Anh, Lý

28,00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12) * 2/3 + Điểm ưu tiên theo trường THPT (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

 

 

32,00

2

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

32,00

4

FA7340115

Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

33,00

5

FA7340120

Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

33,00

6

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

7

FA7340301

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

8

FA7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

9

FA7480101

Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

10

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

11

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

12

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

-  Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:

+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.

+ Đối với các ngành còn lại: Thí sinh đạt điều kiện điểm trúng tuyển và đã hoàn tất hồ sơ dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh sẽ có kết quả trúng tuyển vào chương trình dự bị tiếng Anh. Thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU phải đăng ký nhập học vào chương trình dự bị tiếng Anh của ngành thí sinh đạt điểm trúng tuyển. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh kiểm tra bài thi năng lực tiếng Anh. Thí sinh có kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đạt trình độ từ B1 trở lên sẽ được chuyển sang học chương trình chính thức. Thí sinh chưa đạt trình độ B1 sẽ tiếp tục học chương trình dự bị tiếng Anh. Thí sinh không tham gia dự thi, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và buộc thôi học do không đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào

2. Điểm trúng tuyển của phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU

Điểm trúng tuyển là điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2021, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, điểm ưu tiên theo Trường THPT).

2.1. Đối tượng 3: Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh ưu tiên xét tuyển theo chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 hoặc tương đương

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

Điểm đạt trúng  tuyển

1

FA7220201

Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

ĐXT ĐT3-1 = 0,4*ĐXT06HK + 0,6*4* Điểm phiên theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có);

Trong đó: ĐXT06HK = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB  HK1 L12 + ĐTB HK2 L12) * 2/3 + Điểm ưu tiên trường THPT (nếu có)

33,00

2

FA7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

3

FA7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

29,00

4

FA7340115

Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

34,50

5

FA7340120

Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

35,50

6

FA7340201

Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

7

FA7340301

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

8

FA7420201

Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

9

FA7480101

Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

10

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

11

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

12

FA7580201

Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh

27,00

2.2. Đối tượng 4: Thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đạt điểm trung bình lớp 12 ≥ 6,50 và nếu tốt nghiệp THPT tại các nước không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức.

2.3. Đối tượng 5: Thí sinh học chương trình quốc tế tại các trường quốc tế ở Việt Nam xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh phải tốt nghiệp THPT năm 2021 và đạt điểm trung bình từng học kỳ của 6HK (HK1,2 lớp 10; HK1,2 lớp 11; HK1,2 lớp 12) ≥ 6,50 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức.

2.4. Đối tượng 6: Thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh đạt SAT (≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600), A-Level (điểm mỗi môn thi theo 3 môn trong tổ hợp ≥ C(E-A*)), IB (≥ 24/42), ACT (≥ 21/36) và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 hoặc đạt cấp độ từ B1 trở lên của bài thi năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức.

3. Tra cứu kết quả, Xác nhận và làm thủ tục nhập học

- Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn

- Thí sinh chỉ được xét đủ điều kiện trúng tuyển chính thức khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 và thực hiện việc Xác nhận và đăng ký nhập học trực tuyến theo quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

- Từ ngày 04/9/2021 đến 05/9/2021, thí sinh trúng tuyển đăng nhập vào website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU.

- Từ ngày 07/9/2021 đến hết ngày 09/9/2021, Thí sinh đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến đăng nhập vào website https://xettuyen.tdtu.edu.vn để “Đăng ký nhập học trực tuyến”.

- Từ ngày 07/9/2021 đến hết ngày 13/9/2021, Thí sinh gửi chuyển phát nhanh bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 về TDTU theo địa chỉ: Phòng Đại học (A005) Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM (tính theo dấu bưu điện). Trường hợp thí sinh gặp khó khăn khi gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 về TDTU do ảnh hưởng dịch COVID-19, thí sinh làm “cam kết về việc nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021” theo mẫu của Trường khi đăng ký nhập học trực tuyến. (tham khảo mẫu cam kết tại trang đăng ký nhập học trực tuyến)

- Từ ngày 07/9/2021 đến hết ngày 13/9/2021, thí sinh nộp các khoản phí nhập học theo hướng dẫn.

- Chi tiết hướng dẫn xác nhận và đăng ký nhập học trực tuyến thí sinh xem chi tiết thông báo tại trang https://admission.tdtu.edu.vn

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh nhập học và nộp hồ sơ nhập học về trường. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh các hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên khi thí sinh nhập học và nộp hồ sơ nhập học về trường. Nếu kết quả xác minh hồ sơ minh chứng không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển, nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.

- Thí sinh KHÔNG “Xác nhận nguyện vọng nhập học” trực tuyến; hoặc đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nhưng không đăng ký nhập học trực tuyến; hoặc thí sinh đã đăng ký nhập học trực tuyến nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 và không hoàn tất các khoản phí nhập học trong thời gian quy định xem như từ chối nhập học vào TDTU. Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.

- Thí sinh sẽ nhận thư mời nhập học sau khi tập trung tại trường

 Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.