Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả xét tuyển đợt bổ sung 2021

Hội đồng tuyển sinh Chương trình du học luân chuyển campus Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điểm tiếp nhận, công nhận thí sinh nhập học vào chương trình du học luân chuyển campus các ngành trình độ đại học đợt bổ sung như sau:

1. Điểm tiếp nhận, công nhận

1.1 Phương thức 1 - Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (06 học kỳ)

Điểm tiếp nhận là điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2021, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm ưu tiên theo Trường THPT).

STT

Mã ngành/

chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Trường liên kết

Điểm tiếp nhận, công nhận(theo thang 40)

1

K7340301

Kế toán

(song bằng, 3+1)

Đại học West of England, Bristol

27,00

2

K7480101

Khoa học máy tính & công nghệ tin học

(đơn bằng, 2+2)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa

27,00

3

K7520201

Kỹ thuật điện – điện tử

(song bằng, 2.5+1.5)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion

27,00

4

K7340101

Quản trị kinh doanh

(song bằng, 2+2)

Đại học kinh tế Praha

27,00

5

K7340120

Quản trị kinh doanh quốc tế

(đơn bằng, 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa

27,00

6

K7340101N

Quản trị nhà hàng khách sạn

(song bằng, 2.5+1.5)

Đại học Taylor’s

27,00

7

K7340201

Tài chính

(song bằng, 2+2)

Đại học Feng Chia

27,00

8

K7340201S

Tài chính

(đơn bằng, 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa

27,00

9

K7340201X

Tài chính và kiểm soát

(song bằng, 3+1)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion

27,00

10

K7580201

Kỹ thuật xây dựng

(song bằng, 2+2)

Đại học La Trobe

27,00

11

K7480101L

Công nghệ thông tin

(song bằng, 2+2)

Đại học La Trobe

27,00

1.2. Phương thức 2 - Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021

Điểm tiếp nhận là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.

TT

Mã ngành

Tên ngành

Trường liên kết

Tổ hợp xét tuyển

Môn nhân hệ số 2, điều kiện

Điểm tiếp nhận, công nhận(theo thang 40)

1

K7340101

Quản trị kinh doanh

(song bằng 2+2)

Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc)

A00; A01;

D01

A00:  Toán

A01, D01: Anh

20,00

2

K7340101N

Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5)

Đại học Taylor’s (Malaysia)

A00; A01;

D01

A00:  Toán

A01, D01: Anh

20,00

3

K7340120

Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

A00; A01;

D01

A00:  Toán

A01, D01: Anh

20,00

4

K7340201

Tài chính

(song bằng 2+2)

Đại học Fengchia (Đài Loan)

A00; A01;

D01; D07

A00: Toán

A01, D01, D07: Anh

20,00

5

K7340201S

Tài chính

(đơn bằng 3+1)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

A00; A01;

D01; D07

A00: Toán

A01, D01, D07: Anh

20,00

6

K7340301

Kế toán

(song bằng 3+1)

Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh)

A00; A01;

C01; D01

A00, C01: Toán
A01, D01: Anh

20,00

7

K7480101

Khoa học máy tính & công nghệ tin học

(đơn bằng 2+2)

Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa (Đài Loan)

A00; A01;

D01

Toán

20,00

8

K7520201

Kỹ thuật điện – điện tử

(song bằng 2,5+1,5)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

A00; A01;

C01

Toán

20,00

9

K7580201

Kỹ thuật xây dựng

(song bằng 2+2)

Đại học La Trobe (Úc)

A00; A01;

C01

Toán

20,00

10

K7480101L

Công nghệ thông tin

(song bằng 2+2)

Đại học La Trobe (Úc)

A00; A01;

D01

Toán

20,00

11

K7340201X

 Tài chính và kiểm soát

(song bằng 3+1)

Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan)

A00; A01;

D01; D07

A00: Toán

A01, D01, D07: Anh

20,00

1.3 Điều kiện tiếng Anh

- Thí sinh đạt trình độ từ B2 trở lên theo khung tham chiếu chung châu Âu về năng lực ngoại ngữ hoặc tương đương được xét công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus.

- Thí sinh chưa đạt điều kiện tiếng Anh theo qui định được xét tiếp nhận nhập học vào chương trình du học luân chuyển campus, các thí sinh này bắt buộc phải tham gia học chương trình tiếng Anh tăng cường theo qui định và được công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus khi hoàn thành chương trình tiếng Anh tăng cường.

1.4. Thí sinh thỏa điều kiện tại mục (1.1) hoặc (1.2) được tiếp nhận nhập học hoặc công nhận nhập học chính thức vào chương trình du học luân chuyển campus khi và chỉ khi tốt nghiệp THPT và xác nhận nhập học theo đúng thời gian qui định.

Trường hợp số lượng sinh viên nhập học đủ điều kiện học chính thức ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển qua các ngành/ chương trình khác (nếu đáp ứng được tiêu chí tuyển đầu vào của ngành/chương trình đó).

3. Thủ tục nhập học

3.1. Đăng ký nhập học trực tuyến

- Từ 17h00 ngày 05/10/2021, Thí sinh tra cứu kết quả đủ điều kiện tiếp nhận/công nhận nhập học tại website http://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn.

- Từ ngày 06/10/2021 đến 17h00 ngày 07/10/2021: thí sinh đủ điều kiện tiếp nhận/công nhận nhập học truy cập vào website http://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn để xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến và đăng ký nhập học trực tuyến.

- Thí sinh nhập mã vạch trên Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 và tải hình chụp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 lên hệ thống.

- Thí sinh tải hình chụp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời lên hệ thống.

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021, nhập thông tin chứng chỉ và tải hình chụp Chứng chỉ lên hệ thống để nhà trường xét miễn bài thi tiếng Anh xếp lớp đầu vào.

- Thí sinh kiểm tra các thông tin đã nhập, kiểm tra và xem “Thư mời nhập học” trực tuyến trước khi chọn nút “Đăng ký nhập học” để hoàn thành việc Đăng ký nhập học trực tuyến.

- Sau khi đăng ký nhập học trực tuyến thành công, thí sinh có thể xem chi tiết các thông tin về các khoản phí nhập học, các hướng dẫn để thực hiện bước tiếp theo của quy trình nhập học.

3.2. Nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021

- Từ ngày 06/10/2021 đến 17h00 ngày 07/10/2021 (tính theo dấu bưu điện), thí sinh gửi chuyển phát nhanh bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 về TDTU theo địa chỉ: Viện Hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế (A001) Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.

- Thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 về trường trong thời gian quy định do giãn cách xã hội/cách ly. Thí sinh phải điền vào mẫu phiếu cam kết trên hệ thống đăng ký nhập học và đồng ý cho nhà trường cập nhật dữ liệu nhập học của thí sinh lên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh đã đăng ký nhập học trực tuyến nhưng không gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 trong thời gian quy định và không làm cam kết xem như từ chối nhập học. Trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.

3.3. Nộp các khoản phí nhập học

- Từ ngày 06/10/2021 đến 17h00 ngày 07/10/2021, thí sinh nộp các khoản phí nhập học theo hướng dẫn:

+ Bước 1: Sau khi thí sinh đăng ký nhập học trực tuyến thành công tại mục 2, hệ thống sẽ hiển thị thông báo các khoản phí nhập học thí sinh phải nộp.

+ Bước 2: Thí sinh tiến hành kiểm tra các khoản phí đã được thông báo, chọn nút “Xác nhận” để lấy “Mã giao dịch”. Thí sinh cần ghi nhận “Mã giao dịch” để thực hiện việc nộp các khoản phí nhập học ở bước 3.

+ Bước 3: Thí sinh chọn 01 trong các phương thức thanh toán để thực hiện việc nộp các khoản phí đã được thông báo ở bước 1.

Phương thức 1: đóng tiền trực tuyến qua dịch vụ VCB Digibank của ngân hàng Vietcombank

Phương thức 2: đóng tiền trực tuyến qua hệ thống Mobile/Internet Banking của các ngân hàng

Phương thức 3: đóng tiền trực tiếp tại các hệ thống ngân hàng

Lưu ý: do hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy Nhà Trường khuyến khích thí sinh sử dụng các phương thức 1 hoặc 2 để nộp các khoản phí nhập học.

+ Bước 4: Kiểm tra đối chiếu và xác nhận đã nộp các khoản phí nhập học

- Sau 02 ngày thí sinh nộp các khoản phí nhập học, Nhà trường sẽ thực hiện việc cập nhật và xác nhận số tiền thí sinh đã nộp lên hệ thống. Thí sinh truy cập vào trang http://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn để tra cứu.

- Trường hợp thí sinh đã nộp tiền nhưng nhận được kết quả là “Chưa hoàn thành”, thí sinh vui lòng gửi các minh chứng đã nộp (biên lai chuyển tiền qua internet banking hoặc giấy nộp tiền tại ngân hàng) qua email: tuition@tdtu.edu.vn (trong email vui lòng ghi rõ thông tin thí sinh: họ tên, số điện thoại liên hệ, mã giao dịch,…). Nhà trường sẽ thực hiện các thủ tục tra soát và phản hồi kết quả sau 02 ngày kể từ ngày thí sinh gửi minh chứng.

3.4. Tra cứu kết quả nhập học

- Từ ngày 09/10/2021, thí sinh truy cập vào trang http://xettuyenduhoc.tdtu.edu.vn để tra cứu kết quả nhập học.

- Thí sinh chỉ được xác nhận nhập học thành công khi đã nộp các khoản phí nhập học và gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 theo thời gian quy định về TDTU.

- Thí sinh có kết quả xác nhận nhập học thành công, sẽ được cấp tài khoản sinh viên của TDTU (tài khoản email TDTU và tài khoản Hệ thống thông tin sinh viên). Thí sinh xem hướng dẫn để nhận tài khoản sinh viên, tiếp tục thực hiện các bước còn lại của Quy trình nhập học.

+ Nhận tài khoản sinh viên TDTU, đổi mật khẩu và sử dụng tài khoản sinh viên được cấp để đăng nhập vào hệ thống Thông tin sinh viên, xem mục Tân sinh viên 2021 để theo dõi các thông báo và hướng dẫn của Trường.

+ Nhận tài khoản email TDTU của sinh viên, đổi mật khẩu và thường xuyên kiểm tra email để nhận các thông báo của Trường.

3.5. Cập nhật thông tin sinh viên, nộp hồ sơ sinh viên

- Từ 09/10/2021 - 19/10/2021, thí sinh cập nhật thông tin sinh viên vào hệ thống của Trường và nộp hồ sơ sinh viên (hồ sơ nhập học) theo hướng dẫn của Phòng Công tác học sinh sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

- Khai báo bảo hiểm y tế và đăng ký cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

3.6. Thực hiện các bước còn lại của Quy trình nhập học

- Xem các thông báo về lịch sinh hoạt công dân đầu khóa, lịch học, lịch thi tiếng Anh đầu khóa, về việc làm thẻ sinh viên,…

- Xem thông báo về việc đăng ký ở Ký túc xá và thực hiện đăng ký ký túc xá trực tuyến theo hướng dẫn của Ký túc xá TDTU

3.7. Nhận Thư mời nhập học: Thí sinh sẽ nhận thư mời nhập học sau khi tập trung tại trường

3.8. Các lưu ý quan trọng

- Thí sinh phải đảm bảo khai đúng và chịu trách nhiệm về các thông tin đã khai báo khi đăng ký nhập học trực tuyến; thực hiện đầy đủ, đúng các bước nhập học trực tuyến theo hướng dẫn của Trường.

- Nhà trường sẽ tiến hành hậu kiểm hồ sơ nhập học sau khi thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học (bản giấy). Nếu phát hiện các trường hợp thí sinh khai báo thông tin liên quan đến tuyển sinh (điểm, khu vực/đối tượng ưu tiên,…) không đúng, Nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật và buộc thôi học theo đúng quy chế tuyển sinh và các quy định khác.

- Thí sinh đã xác nhận nhập học thành công tại TDTU, Nhà trường sẽ cập nhật danh sách lên hệ thống dữ liệu của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Thí sinh thuộc đối tượng được nhận Học bổng tuyển sinh và thuộc đối tượng hoàn trả Bảo hiểm y tế vẫn đóng đủ các khoản phí nhập học, nhà trường sẽ xét và hoàn trả lại sau.

- Thí sinh xem chi tiết hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến, các khoản phí nhập học, những điều lưu ý khi học tại TDTU, hồ sơ nhập học,… tại trang https://admission.tdtu.edu.vn mục Hướng dẫn thủ tục nhập học.

- Thí sinh gặp khó khăn bất khả kháng trong quá trình nhập học do ảnh hưởng của dịch bệnh, thí sinh thông tin với nhà trường qua email: duhoc@tdtu.edu.vn, Hội đồng tuyển sinh trường sẽ xem xét giải pháp hỗ trợ.

3.9. Địa điểm học tập

Sinh viên học chương trình du học luân chuyển campus sẽ học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1 và học tại Trường Đại học liên kết tại nước ngoài trong giai đoạn 2.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 0935 035 270

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.