Danh sách học sinh trúng tuyển Đại học Nông Lâm-ĐH Thái Nguyên 2019

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên đã công bố danh sách học sinh trúng tuyển năm 2019. Thông tin chi tiết các em xem cụ thể bên dưới.

Danh sách học sinh trúng tuyển Đại học Nông Lâm-ĐH Thái Nguyên 2019

12002769 ĐẶNG HOÀNG AN 07/04/2001 Nữ 7540101 Công nghệ thực phẩm
01045099 NGUYỄN VĂN AN 03/05/2001 Nam 7340116 Bất động sản
12006478 TRƯƠNG VĂN AN 24/12/2001 Nam 7540101 Công nghệ thực phẩm
12012997 BÙI ĐỨC ANH 22/04/2001 Nam 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường
23001138 DƯƠNG CÔNG HOÀNG ANH 31/01/2001 Nam 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
12008293 DƯƠNG THỊ MINH ANH 13/06/2001 Nữ 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường
12012361 DƯƠNG THỊ QUỲNH ANH 19/09/2001 Nữ 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường
12012999 ĐỖ MINH ANH 28/08/2001 Nữ 7850103 Quản lý đất đai
30010549 ĐÀO QUANG ANH 24/04/2001 Nam 7440301 Khoa học môi trường
01045114 ĐOÀN THỊ LAN ANH 04/08/2001 Nữ 7640101 Thú y
18002495 ĐOÀN THỊ MAI ANH 06/03/2001 Nữ 7540101 Công nghệ thực phẩm
12007384 ĐÔNG PHƯƠNG NHẬT ANH 20/07/2001 Nam 7540101 Công nghệ thực phẩm
12000002 HÀ THỊ KIM ANH 20/02/2001 Nữ 7620105 Chăn nuôi thú y
13003132 HOÀNG ĐỨC ANH 30/01/2001 Nam 7440301 Khoa học môi trường

>>> Xem chi tiết danh sách học sinh trúng tuyển Tại đây. 

Theo TTHN