Danh sách học sinh trúng tuyển năm 2019 Đại Học Đà Nẵng

Danh sách học sinh trúng tuyển năm 2019 của trường Đại học ĐH Đà Nẵng đã chính thức được công bố, mời các em tham khảo chi tiết bên dưới.

Danh sách học sinh trúng tuyển năm 2019 Đại học Đà Nẵng

TT Họ tên Ngày sinh ĐXT Trường Ngành
1 NGUYỄN CHÂU Á 08/03/2001 23.3 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2 Y QUIN ADRƠNG 15/08/2001 18 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Giáo dục Chính trị
3 NGUYỄN ĐÌNH ÁI 04/08/2001 18.25 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Sư phạm Địa lý
4 NGUYỄN TRANG HOÀNG ÁI 24/05/2001 19.25 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Địa lý học
5 TRẦN KHẢ ÁI 08/07/2001 17.85 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Sư phạm Tiếng Pháp
6 ĐỖ PHƯỚC ÁI ÁI 09/01/2001 22.35 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7 NGUYỄN NGỌC ÁI 16/05/2001 21.7 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Kinh tế
8 NGUYỄN THỊ ÁI 06/01/2001 20.6 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Hệ thống thông tin quản lý
9 NGUYỄN THỊ VÂN ÁI 28/06/2001 22.15 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Kinh tế
10 LÊ DIỆU ÁI 13/05/2001 16.75 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Quản trị kinh doanh
11 RƠ CHÂM AMINH 06/07/2000 16 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Công tác xã hội
12 AMOAN 20/03/2000 21.1 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Kế toán

>>> Xem danh sách trúng tuyển các trường Tại Đây

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Đại học Đà Nẵng