Danh sách hội đồng thi và mã hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2020

Trong hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020, thí sinh cần điền tên hội đồng thi và mã hội đồng thi. Dưới đây là danh sách hội đồng thi và mã hội đồng thi 2020.

Danh sách hội đồng thi và mã hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2020 Dự kiến

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, mỗi tỉnh tổ chức một hội đồng thi do sở GD-ĐT chủ trì để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Mỗi hội đồng thi có các điểm thi để tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi.
Trong hội đồng thi này, chủ tịch là giám đốc sở GD-ĐT (hoặc phó giám đốc sở trong trường hợp đặc biệt. Các phó chủ tịch hội đồng thi là phó giám đốc sở GD-ĐT và một số trưởng phòng chuyên môn của sở; các ủy viên là lãnh đạo một số phòng của sở và hiệu trưởng trường phổ thông, trong đó ủy viên thường trực là lãnh đạo phòng có chức năng quản lý công tác thi tốt nghiệp THPT của sở.
Theo TTHN