Danh sách Mã hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2021

Khi làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong mục số 12 gồm tên hội đồng và mã hội đồng thi, thí sinh phải điền chính xác thông tin. Dưới đây là danh sách hội đồng thi và mã hội đồng thi tốt nghiệp THPT giúp các em điền đầy đủ và chính xác thông tin.

Danh sách Mã hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2021

Năm 2021, hội đồng thi tốt nghiệp THPT gồm có 64 hội đồng, dưới đây là tên và mã hội đồng thi:

Theo TTHN