Danh sách trúng tuyển Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông-ĐH Thái Nguyên 2019

Dưới đây là danh sách học sinh trúng tuyển Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - ĐH Thái Nguyên 2019.

Danh sách trúng tuyển Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông-ĐH Thái Nguyên 2019

>>> Xem chi tiết danh sách học sinh trúng tuyển Tại đây.

Theo TTHN