Danh sách trúng tuyển ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội 2020

Trường ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển các ngành đào tạo năm 2020, thông tin chi tiết được cập nhật bên dưới, các em cùng tham khảo

Danh sách trúng tuyển ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội 2020

Xem danh sách trúng tuyển TẠI ĐÂY.

Theo TTHN