Đề khảo sát đầu năm môn Văn lớp 6 năm 2018 - THCS Cẩm Vũ

Dưới đây là đáp án và đề khảo sát chất lượng môn Văn lớp 6 đầu năm của trường THCS Cẩm Vũ năm 2018. Các em cùng thử sức và đối chiếu với đáp án đã được cập nhật chi tiết.

Đề khảo sát đầu năm THCS Cẩm Vũ môn Văn lớp 6 năm 2018 - Có đáp án

Dựa vào đoạn văn trả lời các câu hỏi sau:

a.hãy cho biết các từ in đậm trong đoạn văn là những loại từ nào ?

b. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu văn:” Họ ngụp xuống, trồi lên, ngụp xuống.”

c. Chỉ ra biện pháp tu từ đã sử dụng trong đoạn văn trên ?

Theo TTHN