Đáp án đề thi môn Anh - mã đề 013 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Đề thi và đáp án thi vào lớp 10 Hà Nội môn tiếng Anh mã đề 013 năm 2022 được cập nhật dưới đây.

Đáp án đề thi môn Anh - mã đề 013 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Mã đề: 013 - Tuyensinh247.com 

1. C

2. B

3. C

4. A

5. D

6. A

7. C

8. A 

9. A

10. A 

11. A

12. D

13. C 

14. A

15. C

16. A

17. B

18. C

19. C

20. C

21. D

22. B

23. A 

24. B

25. A

26. B

27. D

28. B

29. A

30. A

31. D

32. B

33. D 

34. B

35. B

36. D 

37. D

38. C

39. C

40. D

 Đề thi môn Anh - mã đề 013 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.