Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 014 Hà Nội vào lớp 10 năm 2023

Các em học sinh cùng tham khảo và thử sức với đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 môn Anh mã đề 014 TP Hà Nội dưới đây:

Quảng cáo

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 014:

1. A

2. A 

3. D 

4. C 

5. C 

6. B 

7. D 

8. B 

9. C 

10. D 

11. D 

12. C

13. B 

14. B 

15. C 

16. A 

17. B 

18. A 

19. B 

20. B 

21. C

22. B

23. A

24. A

25. D

26. A

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. C

33. C

34. D

35. D

36. B 

37. C 

38. C 

39. A 

40. D

 Đề thi môn Anh - Mã đề 014 Hà Nội vào lớp 10 năm 2023

Question 33. Children should avoid spending too much time watching television.

A. It is not a good idea for children spends too much time watching television.

B. It is not a good idea for children spending too much time watching television. 

C.It is a good idea for children not to spend too much time watching television.

D. It is a good idea for children to spend too much time watching television.

Question 34. My teacher asked me: "Where are you going on your vacation this year?".u

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.