Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 018 vào lớp 10 2023 - Hà Nội

Tuyensinh247 giải đề thi vào lớp 10 môn Anh - Mã đề 018 năm học 2023 - 2024 TP Hà Nội ngay sau khi thí sinh thi xong, các em cùng tham khảo.

Quảng cáo

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 018:

1. D

2. A

3. C

4. C

5. B 

6. C

7. A

8. D

9. C

10. B 

11. A 

12. C

13. C

14. C

15. C

16. B

17. A 

18. C

19. A 

20. A

21. A

22. D

23. A

24. A

25. A

26. D

27. A

28. D

29. B

30. D

31. D

32. C

33. D

34. A

35. D

36. B

37. D

38. B

39. C

40. C

 Đề thi môn Anh - Mã đề 018 vào lớp 10 2023 - Hà Nội

Question 7. We need to find ways of producing energy without destroying the environment.

A preserving

B. harming

C. changing

D. damaging

Question 8. I'm available this afternoon, so we can meet up then.

A. tired

B. ready

C. free

D. busy

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.