Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 2023 - Nghệ An

Tuyensinh247 giải đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An năm học 2023 - 2024 ngay sau khi thí sinh thi xong, các em cùng tham khảo.

Đề thi môn Anh vào lớp 10 2023 - tỉnh Nghệ An

Mã đề 211

Lưu ý: Đáp án khoanh đỏ là đáp án từ Tuyensinh247, các em dùng đối chiếu sang các mã đề khác.

Question 22: Many people left the cinema early because the film was boring.

A. fascinating B. uninteresting C. exciting D. surprising

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word in the following question.

Question 23: We need to find ways of producing energy without destroying the environment.

 

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 2023 - tỉnh Nghệ An

Mã đề 211

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.