Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022

Tham khảo đề thi và đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2022 - 2023 tỉnh Phú Thọ dưới đây.

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022

Đề thi môn Anh vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022

1. What is the passage mainly about?

A. Traditional roles of Vietnamese women in the past.

B. Traditional roles of Chinese women in the past.

C. Vietnamese women's roles in work and education.

D. Vietnamese women's roles s in family.

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.