Đáp án đề thi môn Địa - Mã đề 302 tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi môn Địa Lý (Mã đề 302) của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật dưới đây kèm đáp án chi tiết.

Đáp án đề thi môn Địa - Mã đề 302 tốt nghiệp THPT 2022

Địa lí - Mã 302 - Tuyensinh247.com 

Đề thi môn Địa - Mã đề 302 tốt nghiệp THPT 2022

Câu 76: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. tăng cường khai thác ven bờ, nuôi tôm trên cát, thúc đẩy liên kết sản xuất.

B. mở rộng ngư trường đánh bắt, thúc đẩy nuôi tôm, hiện đại hóa tàu thuyền.

C. Kế bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh nuôi trồng, tìm các ngư trường mới.

D. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, mở rộng nuôi trồng, gắn sản xuất với chế biến.

Theo TTHN