Đáp án đề thi môn Địa - Mã đề 306 tốt nghiệp THPT 2022

Đáp án đề thi môn Địa - Mã đề 306 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được cập nhật mới nhất dưới đây, các em cùng theo dõi.

Đáp án đề thi môn Địa - Mã đề 306 tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi môn Địa - Mã đề 306 tốt nghiệp THPT 2022

Câu 79: Đại nhiệt đới gió mùa ở nước ta có nhiều đất feralit chủ yếu do

A. có nhiều dã khác nhau, hai mùa mưa và khô, nhiệt độ cao.

B. dồi núi đa dạng, có đá mẹ axit, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

C. đồi núi thấp rộng, nhiệt độ trung bình năm cao, mưa nhiều.

D. mưa nhiều, nhiệt ẩm cao, nhiều đá mẹ axít ở đồi núi.

Theo TTHN