Đáp án đề thi môn Địa - mã đề 314 tốt nghiệp THPT 2022

Tham khảo đề thi và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa Lý mã đề 314 năm 2022 được cập nhật bên dưới.

Đáp án đề thi môn Địa - mã đề 314 tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi môn Địa - mã đề 314 tốt nghiệp THPT 2022

Câu 80: Giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. quan tâm sản xuất theo nông hộ, sản xuất thâm canh, nâng cao sản lượng.

B. lập các trang trại, mở rộng liên kết sản xuất, sử dụng các kĩ thuật tiên tiến.

C. gắn với chế biến và dịch vụ, sản xuất chuyên canh, sử dụng kĩ thuật mới.

Đ. tăng diện tích đất, phát triển thị trường, đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi.

Theo TTHN