Đáp án đề thi môn Địa - Mã đề 316 tốt nghiệp THPT 2022

Cùng tham khảo đáp án đề thi môn Địa - Mã đề 316 tốt nghiệp THPT 2022 được Ban chuyên môn Tuyensinh247 giải.

Đáp án đề thi môn Địa - Mã đề 316 tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi môn Địa - Mã đề 316 tốt nghiệp THPT 2022

Câu 79: Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là

A. đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, mở rộng nuôi trồng, gắn sản xuất với chế biển.

B. bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh nuôi trồng, tìm các ngư trường mới

C. mở rộng ngư trường đánh bắt, thúc đẩy nuôi tôm, hiện đại hóa tàu thuyền.

D. tăng cường khai thác ven bờ, nuôi tôm trên cát, thúc đẩy liên kết sản xuất.

Theo TTHN