Đáp án đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT - Mã đề 319 năm 2022

Sáng 8/7, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã tiến hành là bài thi KHXH. Tham khảo dưới đây đáp án đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT - Mã đề 319.

Đáp án đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT - Mã đề 319 năm 2022

 

Đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT - Mã đề 319 năm 2022

Câu 77: Phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nhằm mục đích chủ yếu là?

A. tăng trưởng kinh tế, phát huy thế mạnh, nâng cao mức sống.

B. đổi mới phân bố sản xuất, khai thác hợp lí biển, tạo việc làm.

C. thay đổi cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thể, phát triển ven biển.

D. sử dụng đa dạng nguồn lợi, tăng thu nhập, bảo vệ môi trường.

Theo TTHN