Đáp án đề thi môn Hóa - mã đề 212 tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi môn Hóa - mã đề 212 tốt nghiệp THPT 2022 có đáp án chi tiết được Ban chuyên môn Tuyensinh247 giải chi tiết, các em chú ý theo dõi nhé

Đáp án đề thi môn Hóa - mã đề 212 tốt nghiệp THPT 2022

 Đề thi môn Hóa - mã đề 212 tốt nghiệp THPT 2022

(b) Chất Y có thể được tạo ra trực tiếp từ etilen.

(c) Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Chất Z có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử hidro.

(đ) Đốt chảy hoàn toàn chất X bằng Q, dư thu được NaCO, CD, và H;O.

Theo TTHN