Đáp án đề thi môn Sử mã đề 321 - tốt nghiệp THPT 2022

Chi tiết đề và đáp án đề thi môn Sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 321 của Ban chuyên môn Tuyensinh247 được cập nhật dưới đây.

Đáp án đề thi môn Sử mã đề 321 - tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi môn Sử mã đề 321 - tốt nghiệp THPT 2022

Cấu 34: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Giải quyết thành công mọi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa.

B. Đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh vì quyền sống của con người.

C. Tham gia cuộc đấu tranh chống phát xít của các nước xã hội chủ nghĩa.

Đ. Lật đổ chế độ phong kiến và xóa bỏ được mọi tàn dư của xã hội cũ.

Theo TTHN