Đáp án đề thi môn Toán tỉnh Lào Cai vào lớp 10 năm 2022

Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 năm 2022 - 2023 tỉnh Lào Cai dưới đây.

Đề thi môn Toán tỉnh Lào Cai vào lớp 10 năm 2022

b) Hai ô tô xuất phát cùng một thời điểm từ địa điểm 4 đến địa điểm B với vận tốc mỗi ô tô không đổi. Sau 1 giờ quãng đường đi được của ô tô thứ nhất nhiều hơn quãng đường đi được của ô tô thứ hai là 5km. Quãng đường đi được của ô tô thứ hai sau 3 giờ nhiều hơn quãng đường đi được của ô tô thứ nhất sau 2 giờ là 35km. Tính vận tốc mỗi ô tô.

Câu 5 (0,5 điểm). Chọn ngẫu nhiên một số trong các số tự nhiên từ 1 đến 10. Tính xác suất để số được chọn là số chia hết cho 5.

Đáp án đề thi môn Toán tỉnh Lào Cai vào lớp 10 năm 2022

 

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.