Đáp án đề thi THPTQG 2019 môn Địa mã đề 316 của Bộ GD

Sáng 27/6 kỳ thi THPTQG 2019 diễn ra thi môn Địa, dưới đây là đề thi và đáp án THPT Quốc gia 2019 môn Địa, mã đề 316 được giải chi tiết.

Đáp án đề thi THPTQG 2019 môn Địa mã đề 316

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, đáp án chính xác của Bộ GD  xem phía dưới.

Câu 56: Phát biểu nào sau đây không đúng về dân cư nước ta hiện nay

A. Phân bố thưa thớt ở các vùng núi      B.  Phân bố rất hợp lí giữa các vùng

C. Dân nông thôn nhiều hơn đô thị     D. Tập trung đông ở các đồng bằng

Trường Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT tuyển sinh 2019 - Xem thêm

Đáp án đề thi THPTQG 2019 môn Địa mã đề 316 của Bộ GD Theo TTHN