Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 310 môn Sử

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử mã đề 310 có đáp án chi tiết tổ chức thi sáng thứ Sáu ngày 8/7.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 310 môn Sử 

Đề thi tốt nghiệp THPT 2022 mã đề 310 môn Sử

Theo TTHN