Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 415

Tham khảo đề thi và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh mã đề 425 năm 2023 được cập nhật bên dưới.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 415

Tiếng Anh - Mã 415 - Tuyensinh247.com 

1.B

2.D

3.D

4.C

5.C

6.D

7.C

8.B

9.D

10.D

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.D

20.B

21.A

22.B

23.B

24.C

25.B

26.D

27.C

28.B

29.D

30.C

31.A

32.A

33.C

34.C

35.D

36.C

37.A

38.B

39.B

40.B

41.A

42.C

43.C

44.A 

45.B

46.A

47.B

48.C

49.C

50.A

 Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 415

Question 5: Hong and Mike are in the school canteen.

- Hong: "____?"
- Mike: "Here you are."

A. Can you sit here

B. Can you speak Japanese, please

C. Can you pass the salt, please

D. Can you play basketball

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.