Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 416

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh mã đề 416 năm 2023 có đáp án chi tiết được tổ chức thi chiều 29/6 dưới đây.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 416

Tiếng Anh - Mã 416 - Tuyensinh247.com 

1.C

2.A

3.C

4.D

5.A

6.A

7.B

8.C

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.D

15.C

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.C

22.C

23.B

24.B

25.B

26.C

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.B

33.D

34.D

35.B

36.D

37.D

38.C

39.D

40.B

41.D

42.B

43.D

44. D

45.B

46.D

47.D

48.C

49.A

50.C

 Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 416

Question 5: Although the students in my class have been learning English for three months, they can____ confidently with foreigners.

A. communicate   B. communicative   C. communicatively  D. communication

Question 6: Her parents are working on the farm,___?

A. aren't they    B. do they    C. are they    D. don't they

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.