Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 421

Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2023 mã đề 421 chính xác từ thầy cô giáo được cập nhật bên dưới, các em tham khảo.

Quảng cáo

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 421

Tiếng Anh - Mã 421 - Tuyensinh247.com 

1.A

2.B

3.B

4.A

5.D

6.D

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.B

13.B

14.D

15.D

16.C

17.C

18.D

19.C

20.D

21.D

22.C

23.D

24.C

25.C

26.B

27.D

28.D

29.C

30.D

31.B

32.B

33.D

34.C

35.C

36.B

37.D

38.B

39.B

40.C

41.B

42.C

43.C

44. B

45.C

46.D

47.A

48.C

49.C

50.B

 Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Anh - Mã đề 421

Question 1:___a big fine for speeding, the driver felt very sorry thinking if only he had followed the traffic rules.

A. Given    B. Having given    C. To give     D. Giving

Question 2: I___to join the singing contest last month, but I was unable to.

A. was encouraging    B. was encouraged    C. encouraged    D. encourages

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là củ học sinh.

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.