Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 213 năm 2023

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh mã đề 213 có đáp án chi tiết từ Ban chuyên môn Tuyensinh247 được cập nhật chi tiết phía dưới.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 213

Sinh học - Mã 213 - Tuyensinh247.com 

81. D

82. A

83. C

84. B

85. A

86. A

87. B

88. A

89. B

90. D

91. D

92. C

93. D

94. B

95. C

96. C

97. D

98. C

99. A

100. C

101. D

102. B

103. C

104. A

105. B

106. B

107. B

108. D

109. C

110. D

111. D

112. D

113. D

114. C

115. A

116. C

117. C

118. D

119. A

120. A

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 213

Câu 97: Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

A. luôn giảm tần số kiểu gen đồng hợp từ trội.

B. luôn tăng tần số kiểu gen dị hợp tử, giảm tần số kiểu gen đồng hợp từ.

C. luôn giảm tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn.

D. giảm tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.