Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 214 năm 2023

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2023 mã đề 214 có đáp án chi tiết của thầy cô giáo được cập nhật dưới đây.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 214

Sinh học - Mã 214 - Tuyensinh247.com 

81. A

82. C

83. A

84. C

85. D

86. C

87. A

88. B

89. A

90. B

91. B

92. C

93. D

94. B

95. D

96. D

97. C

98. D

99. B

100. C

101. D

102. B

103. C

104. B

105. C

106. A

107. A

108. C

109. A

110. B

111. C

112. D

113. A

114. D

115. B

116. C

117. B

118. A

119. A

120. D


Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 214

Câu 105: Phát biểu nào sau đây về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là đúng?

A. Kích thước của quần thể không thay đổi theo thời gian.

B. Các quần thể thường có tỉ lệ giới tính là 2 : 1.

C. Các quần thể có thể có mật độ cá thể khác nhau.

D. Các quần thể đều tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.

 Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.