Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 215 năm 2023

Đáp án và đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh mã đề 215 năm 2023 từ Ban chuyên môn Tuyensinh247 được cập nhật dưới đây.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 215

Sinh học - Mã 215 - Tuyensinh247.com 

81. C

82. B

83. A

84. A

85. C

86. D

87. C

88. C

89. D

90. A

91. B

92. B

93. B

94. B

95. A

96. D

97. C

98. B

99. A

100. C

101. A

102. B

103. B

104. D

105. C

106. D

107. A

108. D

109. D

110. D

111. B

112. A

113. B

114. C

115. C

116. B

117. B

118. C

119. A

120. A

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 215

Cấu 102: Thực chất của chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là

A. không làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ.

B. phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

C. tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm kém thích nghi với môi trường.

D. hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các đặc điểm kém thích nghi với môi trường.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

heo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.