Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 216 năm 2023

Đáp án môn Sinh mã đề 216 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được cập nhật chi tiết phía dưới.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 216

Sinh học - Mã 216 - Tuyensinh247.com 

81. D

82. A

83. A

84. D

85. B

86. A

87. B

88. C

89. D

90. B

91. B

92. B

93. A

94. A

95. B

96. D

97. B

98. B

99. B

100. B

101. B

102. A

103. B

104. D

105. C

106. D

107. D

108. C

109. D 

110. B

111. D

112. C

113. A 

114. D

115. C

116. C

117. D 

118. A

119. C

120. C

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 216

Câu 84: Trong quy trình tạo giống thuần chủng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, bước cuối cùng là

A. thu thập vật liệu ban đầu.

B. lại các dòng thuần chủng khác nhau.

C. tạo dòng thuần chủng từ các tổ hợp gen đã chọn.

D. chọn tổ hợp gen mong muốn.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

Theo TTHN


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.