Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 217 năm 2023

Các em cùng tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh mã đề 217 kèm đáp án chi tiết, tổ chức thi ngày 29/6.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 217

Sinh học - Mã 217 - Tuyensinh247.com 

81. C

82. B

83. A

84. D

85. C

86. B

87. D

88. B

89. B

90. B

91. B

92. D

93. D

94. B

95. A

96. A

97. A

98. C

99. A

100. C

101. A

102. D

103. B

104. C

105. A

106. C

107. B

108. C

109. D

110. D

111. D

112. C

113. B

114. A

115. C

116. B

117. A

118. C

119. A

120. D

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 217

Câu 101: Trong quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến, bước cuối cùng là

A. chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

B. xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

C. thu thập vật liệu và lựa chọn tác nhân gây đột biến.

D. tạo dòng thuần chủng từ thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.