Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 218 năm 2023

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2023 - Mã đề 218 có đáp án chi tiết, chính xác được cập nhật dưới đây.

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 218

Sinh học - Mã 218 - Tuyensinh247.com 

81. B

82. B

83. C

84. C

85. D

86. C

87. B

88. C

89. B

90. C

91. C

92. A

93. A

94. C

95. B

96. D

97. A

98. D

99. A

100. D

101. A

102. B

103. B

104. A

105. B

106. A

107. D

108. D

109. D

110. A

111. D

112. D

113. A

114. A

115. D

116. A

117. D

118. B

119. A

120. A

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 218

Câu 104: Phát biểu nào sau đây về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật là đúng?

A. Các quần thể có thể có mật độ cá thể khác nhau.

B. Các quần thể thường có tỉ lệ giới tính là 2 : 1.

C. Kích thước của quần thể không thay đổi theo thời gian.

D. Các quần thể đều tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.

Theo TTHN


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.