Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 221 năm 2023

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh mã đề 221 có đáp án chi tiết được cập nhật bên dưới, các em cùng xem phía dưới.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 221

Sinh học - Mã 221 - Tuyensinh247.com 

81. C

82. A

83. B

84. D

85. B

86. C

87. B

88. A

89. D

90. B

91. C

92. D

93. A

94. B

95. C

96. C

97. D

98. D

99. C

100. D

101. B

102. D

103. D

104. A

105. C

106. B

107. B

108. D

109. A

110. B

111. B

112. D

113. D

114. C

115. A

116. C

117. C

118. A 

119. A

120.B

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 221

Câu 110: Phát biểu nào sau đây về vai trò của quang hợp ở thực vật là đúng?

A. Chuyển hóa nhiệt năng thành quang năng trong các liên kết hóa học.

B. Quang hợp cung cấp chất hữu cơ cho các sinh vật dị dưỡng.

C. Giải phóng năng lượng chủ yếu dưới dạng nhiệt năng.

D. Quang hợp điều hòa không khí thông qua giải phóng CO2.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.