Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh - Mã đề 222 năm 2023

Đáp án và đề thi môn Sinh mã đề 222 tốt nghiệp THPT 2023 của thầy cô giáo đã được cập nhật chi tiết trong bài, các thí sinh cùng tham khảo.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 222

Sinh học - Mã 222 - Tuyensinh247.com 

81. D

82. A

83. D

84. D

85. C

86. A

87. A

88. C

89. D

90. B

91. A

92. B

93. C

94. D

95. B

96. C

97. C

98. B

99. D

100. C

101. A

102. B

103. B

104. B

105. D

106. B

107. C

108. C

109. A

110. D

111. D

112. C

113. B

114. B

115. D

116. A 

117. B

118. B

119. B

120. C

Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Sinh - Mã đề 222

Câu 101: Mật độ cá thể của quần thể là

A số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.B. số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

C. số lượng cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

D. tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.