Đáp án đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 015 năm 2023

TP Hà Nội tổ chức thi môn Anh - Mã đề 015 vào lớp 10 kỳ tuyển sinh năm học 2023 - 2024, đề thi và đáp án môn Anh - Mã đề 015 được cập nhật như sau:

Quảng cáo

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 015:

1. B

2. B 

3. C

4. A 

5. D 

6. A 

7. B 

8. B 

9. C 

10. C 

11. B 

12. D

13. C 

14. D 

15. A 

16. C 

17. A 

18. C 

19. B 

20. A 

21. B

22. B

23. C

24. D

25. C

26. D

27. A

28. C

29. B

30. B

31. C

32. A

33. B

34. B

35. C

36. C 

37. D 

38. D 

39. D 

40. D

 Đề thi vào lớp 10 Hà Nội môn Anh - Mã đề 015 năm 2023 

Question 1. We should take action to prevent the Covid-19 pandemic______spreading.

A. about

B. from

C. with

D. by

Question 2. I would like____a birthday cake with roses on top for my mother.

A. buy

B. to buy

C. buying

D. bought

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.