Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh - Mã đề 016 Hà Nội 2023

Xem chi tiết dưới đây đáp án đề thi vào lớp 10 TP Hà Nội môn Anh - Mã đề 016 năm học 2023 - 2024 được cập nhật và đăng tải trong bài.

Quảng cáo

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN TIẾNG ANH – TP HÀ NỘI

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

MÃ ĐỀ 016:

1. B

2. B 

3. A 

4. C 

5. D 

6. C 

7. D 

8. B 

9. A 

10. C 

11. D 

12. A

13. C 

14. A 

15. C 

16. D 

17. A 

18. D 

19. B 

20. C 

21. D

22. D

23. D

24. A

25. A

26. A

27. C

28. C

29. A

30. B

31. B

32. D

33. D

34. D

35. B

36. A 

37. C 

38. C 

39. A 

40. D

Đề thi vào lớp 10 môn Anh - Mã đề 016 Hà Nội 2023

Question 21. Why isn't Cat Ba Island chosen in the itineraries of the majority of travellers
coming to Viet Nam?

A. Because it is too far from Ha Long Bay.

B. Because it is not a good destination for tourism.

C. Because there is too much rain there.

D. Because it is overshadowed by Ha Long Bay.

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.