Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An 2023

Xem chi tiết dưới đây đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Nghệ An môn Toán năm học 2023 - 2024 được cập nhật và đăng tải trong bài.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An 2023 

Câu 3 (2,0 điểm).

a) Một cửa hàng kinh doanh xe đạp nhập về một lô hàng gồm hai loại: loại I có giá 2 triệu đồng/xe và loại II có giá 6 triệu đồng/xe. Biết rằng lô hàng nói trên có 50 xe với tổng số tiền mà cửa hàng phải thanh toán là 160 triệu đồng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu xe loại I và bao nhiêu xe loại II?

b) Bạn An bỏ một viên bi đặc không thấm nước vào một lọ thủy tinh chứa nước dạng hình trụ có bán kính đường tròn đáy bằng 1,5 cm. Biết rằng khi viên bị chim hoàn toàn trong nước thì nước trong lọ dâng lên thêm 0,5 cm. Tính thể tích viên bị bạn An đã bỏ vào lọ thủy tinh (cho a=3,14; xem độ dày của lọ không dáng kể và nước trong lọ không thất thoát ra ngoài).

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An 2023

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.